Viure l´opció del minimalisme com estil de vida és fàcil.

Vaya al Contenido
"La vida és simplement simple"
EL TEXT DE LA SETMANA                                       
 
UN PROJECTE PERSONAL : VOTGOS

He parlat molt del  minimalisme com a estil de vida durant molt de temps. He parlat extensament dels beneficis innombrables que ens aporta per ajudar a ser més nosaltres per decidir més i millor el nostre futur.

Ara, vull anar un pas més enllà i presentar un projecte molt personal, recollidor de síntesis de moments, experiències i raonaments que m´han sorgit durant la meva vida.

VOTGOS és un acrònim que guarda un secret molt mal guardat, a l´abast de qualsevol, però extremadament poderós.

Viure sincronitzats amb els nostres sentits ; serà com tenir cinc portes a tot allò que ens succeeix cada moment. Ens donarà el poder d´entendre i ser conscient (mindfulness) del que fem i som. Ens ajudarà a trobar la nostra essència com a persona per viure la vida i també atansar-nos a viure l´estil de vida minimalista.

VOTGOS és :

Vista
Oïda
Tacte
Gust
Olfacte
Sisè sentit

VOTGOS és un camí per obrir-nos a nosaltres mateixos. Mitjançant els sentits ens adonem som un ser poderós, molt autònom, personal  i únic que viu dins del sistema social que anomeno DEEP SYSTEM.

L´any 2020 serà l´any VOTGOS. Aniré compartint post que parlaran d´avançar cap a VOTGOS. Proposaré experiències per ajudar a trobar calma interior per gaudir-nos com a persones. Valorar el que ens envoltar , estimar més especialment als nostres i a tothom; valorar tot allò que ens aporten i confiar viure sense cap por al desconegut.

Com a gran objectiu social , atansar-nos a viure al minimalisme com estil de vida per mitja de les  tècniques que amaga VOTGOS.

MOLT BON ANY 2020  
      
  

Desitjo que envieu feedback per construir camí i assolir l´objectiu.  
Correu eletrònic : vidademinimalista@gmail.com,  
Facebook www.facebook.com/vidademinimalista  
Twiter :www.twiter.com/@deminimalista  


Salut.

JOAN MORAGUES

UN ESTIL DE VIDA : MINIMALISME

Mitjançant l´acumulació i possessió de coses  no és el camí proposat pel milimalisme per ser feliç; per trovar la felicitat el camí és tu mateix. Aleshores et serà fàcil determinar  que és necessàri i que no és necessàri a la teva vida.

Tot comença en trobar sentit a tot allò que un fa a la vida. Obtenim uns resultats ,fruit de les nostres accions del diàries. Buscar-ho en va conduir al minimalisme. Et presentaré la meva experiència personal que poc a poc segueix moldelant la meva forma de viure. Un canvi que es produeix molt a  poc a poc; hem de ser pacients i constants .Tenim davant un sa enemic : el sistema capitalista on molts dels seus principis són contraposats  al minimalisme.

estil de vida minimalista ens portarà a viure pausadament per adonar-nos de tot allò que fem i de tota la realitat que ens envolta, valorar-ho i donant gràcies. Ser més assertius, cercant quins són els objectius personals i raons per viure´ns plenament. Ser més productius, optimitzant els recursos que ens ofereix la mare terra i racionalitzant els seus usos. Un estil que ens empodera a discernir i decidir davant propostes o propòsits oferts pel capitalisme, fent-nos  sentir més lliures i feliços. .
Un estil de vida que ens atansa a la natura i al centre personal, permeten viure el moment present  amb silenci.
Per últim , diuen que uns dels objectius finals d´un minimalista que viu a les societats capitalistes es trobar temps per no fer res.

Us convido a seguir-me en aquest apassionant viatge que anomeno estil de vida minimalista. Compartiré continguts, recursos i experiències per avançar cap al minimalisme.

Us demano poder tenir un feedback actiu per seguir creixent i viure un estil de vida minimalista tots plegats.

Regreso al contenido