Aviso legal - Alcanzar y vivir un estilo de vida minimalista es posible

Vaya al Contenido

Aviso legal

AVÍS LEGAL

La pàgina vidademinimalista.org , són propietat de Joan Moragues Vilalta , que tinc l´adreça : C/ Major, 3 25450 L´Albi ( Lleida) .
Podeu contactar amb mi amb l´email : joan@vidademinimalista.org

EXIMIM DE RESPONSABILITAT
Quan et proposem idees i directrius per la millora personal a la web o dins de les diferents xarxes socials, newsletters o tallers; he ficat tot de la meva part per poder donar una informació sincera per poder activar aquest estil de vida que consisteix amb simplificar tot allò que ens envolta o fem , i poder així aconseguir ser cada cop més feliç i trobar el teu veritable camí personal.
Si mai adquireixes algun taller , curs o activitat programada per la nostra web, o pots també contractar els meus serveis divulgatius de l´estil de vida minimalista; aleshores acceptes i a la vegada estàs d´acord amb els resultats que obtindràs del teu treball. Has de tenir present que no donem cap garantia de paraula o també per escrit dels resultats que a priori puguis pensar adquirir.
Com a persona , tu ets la única responsable de les teves accions i fites tan   dins l´àmbit de la vida professional, així com dins la vida privada; segons les teves capacitat, motivacions , dedicacions i voluntat per poder realitzar un canvi personal. Cada persona és un món i per tant els resultats que un pot compartir seran sempre diferents a una altra persona. Conseqüenment no ens podrem comparar a partir del material que podem publicar a la web, o dels cursos que podràs adquirir.
A la web publiquem , idees, motivacions, cursos, promocions ; tot aquest conjunt d´eines es basen segons la nostra opinió i en cap cas podràn ser un motiu de garantia de canvi personal, com ja hem assenyalat anteriorment, repetim que no assegurem ni cap canvi , ni tampoc cap nova espectativa : que l´únic que la pot construïr és un mateix.
Jo no ofereixo cap tipus de mentoring o assessorament de qualsevol tipus ( sanitari, psicològic, jurídic, o de tipus econòmic) dins de l´entorn de la web. Només et comparteixo opinions o formes de veure la vida basant-me amb l´estil de vida minimalista.

CAP ASSESSORAMENT PROFESSIONAL
LA informació present a la nostra web, xarxes socials i correus electrònics, videos o bé arxius de text en cap cas pot sustituir els serveis professionals de qualsevol camp diferent a la web d´estil de vida minimalista. No assessorem ni financerament, ni sanitàriament, juridicament i ni tampoc psicològicament.  Resulta convenient anar a una consulta d´un metge especialista en problemàtiques relacionades amb salut física i mental, i en cas de tenir patològies o sintomatologies que puguin necessitar una atenció d´un professional de la medicina. Dins la nostra web no et podem proposar cap tractament , o indicació que pugui donar peu a garanties mèdiques, ja que no ho som, ni en cap cas és la nostra misió. Per tant no sóc responsable de cap dany directe o indirecte , com a conseqüència i derivar-se a pèrdues econòmiques, lesions , enfermetats o fins i tot la mor. Vosté com a persona és l´única responsable de la pressa de les decisicions o accions que dugui a terme i dels resultats que aquests provoquin, i al consultar la nostra web , xarxes socials, newsletter, vosté està d´acord de no fer-me responsable de cap de les seves decisicions o resultats dins cap circunstància o moment determinat.

PROPIETAT INTELECTUAL I ÚS DELS CONTINGUTS
Joan Moragues té tots els drets sobre el contingut , disseny i càodig font d´aquesta pàgina web. Així com fotografies, imatges , texts i diferents dades que s´inclouen a la web. Aquest drets es troben proteguits davant els drets de la legislació espanyola concretament a la demarcació dels jutjats de Lleida. Davant la propietat intelectual o industrial. Joan Moragues es reserva el dret d´actualitzar , sustituir o bé eliminar els continguts segons estimi, o fins i tot impedir l´accés permanent o transitori. La informació que conté aquesta pàgina és d´ús generalista, informatiu i orientadora segons el sentit dels text que si exposent. Recordem que jo en cap cas assessoro d´una forma professional.
La web vidademinimalista.org i el seu creador i propietari Joan Moragues Vilalta no es fa en cap cas responsable de cap dany o perjudici, tan sigui directe o indirecte, davant de qualsevol usuari de la mateixa, conseqüència de qualsevol decissió que pugui realitzar per motivacions basades amb el contingut de la web. Tampoc ens fem responsables de totes les pàgines del que l´usuari pot accedir des de diferents enllaços inclosos en la seva pàgina web. L´usuari es comproment a navegar per la pàgina web i fer anar el contingut de bona fe.

CONDICIONS D´US I TERMES LEGALS
Solicitem Condicions d´us i temes abans d´accedir o utilitzar la web quan es registri al serveis que li oferim. Les condicions d´ús i termes , i informacions del serveis, seran vàlides per a tots els visitants de la web. des del primer moment que accedeixin a la pàgina d´inici vidaminimalista.html ubicada dins la web vidademinimalista.org. Si no accepta els termes i condicions legals li preguem que no segueixi conectat , ni visiti el nostre lloc web. El responsable del lloc web és l´únic que pot modificar els termes i condicions del lloc web. Entraran en vigor en el mateix moment que siguin publicat en la web. Tota mala utilització o violació de les condicions i termes d´ús es generarà el dret sempre al responsable del lloc web. decidir de suspendre o eximir el servei a l´usuari.

- Polítiques de servei. Accepta cumplir amb tot l´assenyalat a les polítiques de serveis i modificacions que pugui fer el responsable del lloc web. Aquest es reserva el dret d´eliminar, modificar qualsevol informació si aquestes creu que infringueixen les polítiques de la web.
- Drets d´autor i llicències. Qualsevol informació o llicència del lloc web, estarà degudament registrada pel responsable del web o diferents proveïdros d´informació. Totes les inforamacions no seran utilitzades per cap fí comercial. L´usuari no podrá modificar o suprimir qualsevol informació.
- Tota l´activitat que es registri entre visitant i el responsable del lloc serà tutelada per les lleis espanyoles i jutjats de Lleida, amb l´exclusió de qualsevol llei que no sigui espanyola o dins l el dret internacional privat. I s´hauran de fer la reclamació als jutjats de Lleida.
- El titular del lloc web, encara que aquest es mantingui inactiu no vol dir en cap cas que renuncii als termes i condicions que hem assenyalat.
Si hi ha una declaració d´invalidessa de qualsevol punt dels termes i condicions, feta per qualsevol autoritat jurídica, la resta dels termes mantindran la validessa i vigència en cas de que aquestes sigui possible. el titular del lloc es reserva el dret d´integrar i interpretar les parts no declarades com a invàlides.
- El titular del lloc podrà notificar a l´usuari de qualsevol canvi de tema relacionatiu segons la relació vigent entre les parts. Publicada a laweb, enviada per correu electrònic o paper físic.. En tot moment vosté podrà notificar al titular del lloc per mitjà del correu electrònic joan@vidademinimalista.org canvis o baixes de diferents serveis qu li ofereix el lloc.

Per poder registrar-se ha de ser una persona física i major de 18 anys. EL nom que ha d´utilitzar ha de ser el seu.. Demanem que si hi ha canvis a les seves dades ens les envii per poder-les modificar a la nostra base de dades.
Regreso al contenido